GLAGOLJAŠKA NARUKVICA

60,00 kn

Spada u kategoriju ukrasnog nakita koji krasi ručni zglob s posebnim ciljem promocije naše kulturne baštine u svijetu.

Detalji

Spada u kategoriju ukrasnog nakita koji krasi ručni zglob s posebnim ciljem promocije naše kulturne baštine u svijetu, objedinjuje

• starohrvatske pletere
• uglatu glagoljicu (s prijevodom latinice)

Također u samom načinu pletenja sadrži zagonetku, te nudi njezino rješenje.

Napravljena je od prirodne kože i obrađena raznovrsnim tehnološkim postupcima (tradicionalnim i suvremenim) čime je postignut moderan dizajn arhaičnog izgleda.

Uz svaku narukvicu dolazi pripadajuća minijaturna brošura koja sadrži osnovne informacije, edukativnu priču potkrijepljenu stvarnim arheološkim nalazima i upute o rješavanju zagonetke ispletanja i raspletanja pletera iz jednog komada kože.